API - Aanspreekpunt Integriteit

Onze club beschikt over 2 API vrijwilligers.
API staat voor "Aanspreekpunt Integriteit"

De club-API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. 

Onze club-API's zijn:

Kathy Cottens en Chris Vercauteren. 
Je kan hen bereiken door een mailtje te sturen naar: api@judokwaimoorsele.be of hen aan te spreken op een training.